ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases

เกี่ยวกับหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายการบทความ