ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมผู้พิพากษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

image เอกสารแนบ