ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางต้อนรับคณะศึกษาดูงานแบบออนไลน์ หลักสูตร “วิชาชีพ พนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2” รุ่นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

image เอกสารแนบ