ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

สำนักอำนวยการประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจัดโครงการสวดมนต์นั่งสมาธิออนไลน์เสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

image เอกสารแนบ