ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เรื่อง การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการฝากขังหรือผัดฟ้องตามกฎหมาย รวมทั้งการดำเนินกระบวนพิจารณาอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการฝากขังหรือผัดฟ้องดังกล่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพิ่มเติม


image เอกสารแนบ