ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เรื่อง ยกเลิกการเปิดทำการศาลในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 และการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการในวันที่ 29 ธันวาคม 2562

image เอกสารแนบ