ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการฝากขังหรือผัดฟ้องตามกฎหมายรวมทั้งการดำเนินกระบวนพิจารณาอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการฝากขังหรือผัดฟ้องดังกล่าว ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕


image เอกสารแนบ