ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่งนิติกร

image เอกสารแนบ