ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับเป็นทนายความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

image เอกสารแนบ