Accessibility Tools

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ระบบจองคิวนัดหมายการสืบพยานผ่าน Video Conference ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางimage

 

1. ตรวจสอบวันว่างตามปฏิทินด้านล่าง
2. สามารถจองวันนัดได้เพียง 1 ครั้งต่อวัน
3. เมื่อท่านทำการจองในระบบแล้ว สามารถทำหนังสือขอสืบพยานในลักษณะการประชุมทางจอภาพเข้ามาได้เลย

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน