Accessibility Tools

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร “สืบสานประเพณีวันสงกรานต์” ประจำปีพุทธศักราช 2567 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางให้การต้อนรับข้าราชการตุลาการ ที่เดินทางมาปฏิบัติราชการเป็นวันแรก และจัดกิจกรรม “สัมพันธ์ผูกใจ สายใยผูกกัน” เพื่อแสดงความยินดีแก่ข้าราชการศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น วาระเมษายน 2567 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เจ้าพนักงานคดี” (ระดับปฏิบัติการ) สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์เข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระบบงานศาลยุติธรรม ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจัดพิธีทำบุญและถวายสังฆทาน เครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ ในโอกาสครบรอบย้ายที่ทำการ

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ตอนที่ 1 เยียวยาผู้บริสุทธิ์ กรณีปืนลั่น

ตอนที่ 2 เยียวยาผู้บริสุทธิ์ กรณีฆาตกรต่อเนื่อง

ตอนที่ 3 เยียวยาผู้บริสุทธิ์ กรณีโจ๋รุมฟัน

image
image
image
image
image
image