ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอภิปรายออนไลน์ หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” รุ่นที่ ๑๒ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

image เอกสารแนบ