ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมอบเงินบริจาคและถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ บุคลากรศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๑๘ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Online Conference) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางดำเนินการทำความสะอาดและคืนวัสดุเหลือใช้ที่ไม่จำเป็น ตามโครงการ “ศาลสะอาด ปราศจากเชื้อโรค ๒๐๒๑” เนื่องในสัปดาห์วันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ ๑๓๙ ปี ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางดำเนินกิจกรรมจัดสวนหย่อมภายใต้โครงการ "ศาลสะอาด ปราศจากเชื้อโรค ๒๐๒๑" เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ ๑๓๙ ปี

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ตอนที่ 1 เยียวยาผู้บริสุทธิ์ กรณีปืนลั่น

ตอนที่ 2 เยียวยาผู้บริสุทธิ์ กรณีฆาตกรต่อเนื่อง

ตอนที่ 3 เยียวยาผู้บริสุทธิ์ กรณีโจ๋รุมฟัน

image
image
image
image
image
image