ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจัดงานเลี้ยงส่งแบบ New Normal “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์มิลืมเลือน” เนื่องในวาระข้าราชการตุลาการโยกย้ายรอบเดือนตุลาคม 2564 และเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศผ่านระบบ Google Meet ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ครั้งที่ 36 สำนักอำนวยการประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจัดโครงการสวดมนต์นั่งสมาธิออนไลน์เสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการฝากขังหรือผัดฟ้องตามกฎหมายรวมทั้งการดำเนินกระบวนพิจารณาอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการฝากขังหรือผัดฟ้องดังกล่าว ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร “วิชาชีพ พนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2” รุ่นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ตอนที่ 1 เยียวยาผู้บริสุทธิ์ กรณีปืนลั่น

ตอนที่ 2 เยียวยาผู้บริสุทธิ์ กรณีฆาตกรต่อเนื่อง

ตอนที่ 3 เยียวยาผู้บริสุทธิ์ กรณีโจ๋รุมฟัน

image
image
image
image
image
image