Accessibility Tools

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจัดพิธีทำบุญและถวายสังฆทาน เครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ ในโอกาสครบรอบย้ายที่ทำการ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างด้านการทำความดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 เข้าศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาระบบงานเจ้าพนักงานคดีและงานธุรการ ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เรื่อง ปรับปรุงอัตราค่าพาหนะ และค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ตอนที่ 1 เยียวยาผู้บริสุทธิ์ กรณีปืนลั่น

ตอนที่ 2 เยียวยาผู้บริสุทธิ์ กรณีฆาตกรต่อเนื่อง

ตอนที่ 3 เยียวยาผู้บริสุทธิ์ กรณีโจ๋รุมฟัน

image
image
image
image
image
image