ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารศาลยุติธรรมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom Meeting) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจัดประชุมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอภิปรายออนไลน์ หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” รุ่นที่ ๑๒ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ตอนที่ 1 เยียวยาผู้บริสุทธิ์ กรณีปืนลั่น

ตอนที่ 2 เยียวยาผู้บริสุทธิ์ กรณีฆาตกรต่อเนื่อง

ตอนที่ 3 เยียวยาผู้บริสุทธิ์ กรณีโจ๋รุมฟัน

image
image
image
image
image
image