ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน