ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases

image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ผู้อำนวยการ

นางนงนุช ศิลปศาสตร์
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง