ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
The Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases
เกี่ยวกับหน่วยงาน
เกี่ยวกับหน่วยงาน